درباره ما

شرکت پادتن زیست فراورده پردیس پاسارگاد دارنده پروانه ساخت وسیله پزشکی به شماره 45681126 از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. این شرکت در سال 1393 توسط اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاسیس و به شماره ثبت 53484 و شناسه ملی 14004675485 به ثبت رسید. این شرکت در حال حاضر در پارک فناوری دانشگاه علوم پرشکی اصفهان مستقر بوده و زمینه فعالیت آن به شرح زیر است.

 1. تولید کیت های آزمایشگاهی تشحیص طبی: کیت تشخیص خون مخفی در مدفوع (Blood Occult) هم اکنون به مرحله تجاری رسیده است. کیت تشخیص سریع عفونت های واژینال و کیت تشخیص اولیه پارگی مایع آمنیوتیک در مرحله آماده سازی به شکل تجاری میباشند.
 2. تولید کیت های آزمایشگاهی پژوهشی کیت سنجش میزان پروتئین در نمونه های بیولوژیک به روش برادفورد آماده فروش میباشد. همچنین بیش از ده آنتی سرم در حال حاضر آماده فروش میباشد که لیست آنها در محصولات شرکت آورده شده است.
 3. تولید کیت های آزمایشگاهی آموزشی کیت مشاهده واکنش آنتی ژن و آنتی بادی به روش انتشار در ژل آماده فروش میباشد این کیت برای آموزش واکنش آنتی ژن و آنتی بادی برای دانشجویان رشته های مختلف علوم زیستی قابل استفاده است.
 4. ارایه خدمات تخصصی آزمایشگاهی تحقیقاتی شامل:
 •   SDS-PAGE
 •   Western Blotting
 • Protein Purifications
 •  Home made ELISA
 •  Immunohistochemistry
 •  Poloclonal Antibody production
 •  Antibody purification  

افراد مشغول به کار و یا همکار در این شرکت عبارتند از:

 1. دکتر حسین یوسفی: استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی
 2. دکتر مهشید شکیبا پور: دکترای انگل شناسی (علوم آزمایشگاهی)
 3. سمیه موسوی: کارشناس ارشد انگل شناسی
 4.  حمید یوسفی: کارشناس برق
 5. بهنوش شجاعی: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 6. بهرخ شجاعی: دکترای زیست شناسی (فیزیولوژی گیاهی)