كيت تشخيص خون مخفي در مدفوع (Occult Blood)

مزایای کیت شرکت پادتن پاسارگاد

1-انجام آن بسیار ساده است (راپید)
2-حساسیت و ویژگی بالا
3-رقابتی از نظر قیمت

مقدمه:

OB ، تست آزمایشگاهی بوده که برای بررسی خون مخفی و یا ترکیبات خونی در نمونه مدفوع که ممکن است در صورت خونریزی در دستگاه گوارش ایجاد شوند، به کار می رود. خون مخفی در مدفوع به معنای خون غیر قابل مشاهده با چشم می باشد. وجود خون در مدفوع در اثر اختلالات گوارشی مانند زخم معده، سرطان قسمتهای مختلف دستگاه گوارش و بعضی ارگانیسم ها مثل کرمهای قلابدار ایجاد می شود. هرگونه خونریزی دستگاه گوارش نتیجه ی این تست را مثبت می کند. کشف و اندازه گیری خون مخفی در مدفوع اطلاعات با ارزشی برای تشخیص و پیگیری بیماری ها در اختیار پزشک قرار می دهد، به طوری که امروزه این تست در خط اول غربالگری سرطان کلون قرار دارد.
محتویات کیت:
1-پنجاه لوله یکبار مصرف حاوی معرف، هر کدام برای یک نمونه
2-پنجاه عدد اپلیکاتور
3- بروشور
روش انجام آزمایش:
1-برای هر مریض یک لوله آماده بردارید
2-با اپلیکاتور مقدار مدفوع در آن حل کنید
3-بروز رنگ صورتی را ازیک تا پنج دقیقه مشاهده کنید
بروز رنگ صورتی نشان دهنده مثبت بودن جواب آزمایش است که بر اساس شدت رنگ ایجاد شده نتیجه از  +1 تا +4 قابل گزارش است.(مطابق شکل).

تقسیر آزمایش:

نتیجه ی مثبت و مشاهده رنگ صورتی  (Positive)  فقط نشانه ی خونریزی داخلی بوده و نیازمند بررسی دستگاه گوارش بیمار می باشد.
نتیجه ی مثبت کاذب :واکنش مثبت کاذب زمانی اتفاق می افتد که بیمار مقادیر زیادی گوشت یا جگر مصرف کرده باشد.
توجه: اگر نتیجه ی تست منفی باشد ولی جواب آزمایش مشکوک به نظر برسد، دو نمونه ی مدفوع متناوب دیگر از بیمار ، آزمایش شود.

شرایط نگهداری:

 کیت ها در دمای آزمایشگاه نگهداری شوند و تا تاریخ مندرج بر روی آن قابل مصرف می باشد.
هشدار: در صورت تماس معرف داخل لوله با دست بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود. کلیه موارد ایمنی معمول در آزمایشگاه در هنگام کار رعایت شود.

حساسیت و ویژگی کیت OCCULT BLOOD پادتن پاسارگاد
- حساسیت: کیت شرکت پادتن- پاسارگاد بالاترین حساسیت را در بین روش های تشخیص خون مخفی در مدفوع را دارد. این ادعا با آزمایش زیر قابل اثبات است.
رقت سریال از خون در آب مقطر تهیه کنید. برای اینکار 2 میلی لیتر آب مقطر داخل همه لوله ها بریزید و رقت سریال را طوری تهیه کنید تا مقدار خون در لوله های شماره 1-10 به شرح جدول زیر باشد. سپس لوله های فوق را با کیت پادتن پاسارگاد در مقایسه با روش های دیگر از نظر قدرت تشخیص حداقل خون آزمایش کنید. کیت پادتن پاسارگاد تا کمترین مقدار خون یعنی 0.02 µl را تشخیص میدهد. در حالیکه که روش الکل پیرامیدون فقط تا 0.32 µl خون را تشخیص میدهد. شما میتوانید این آزمایش را برای هر کیت تشخیص خون مخفی در مدفوع انجام دهید.
- جدول نحوه تعیین حساسیت کیت های تعیین خون مخفی در مدفوع:

شماره لوله
12345678910
مقدار خون
10µ5 µ
2.5 µ
1.25 µ
0.65 µ
0.32 µ
0.16 µ
0.08µ
0.04 µ
0.02 µ
نتیجه با روش الکل پیرامیدون
+
+
+
+
+
+
----
نتیجه با کیت پادتن-پاسارگاد
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

نتیجه گیری: نتیجه آزمایش بعضی از نمونه های مدفوع با روش کیت پادتن-پاسارگاد مثبت وبا روش های دیگر منفی است و این به دلیل حساسیت بالای این کیت است.
2-ویژگی: نتیجه آزمایش کیت پادتن پاسارگاد با میوه های پروکسیداز دار مانند تربچه، موز، خربوزه، انگور، آلوچه و .....و بعضی دارو ها منفی است. نتیجه آزمایش اکثر روش های شیمیای دیگر با موارد  فوق مثبت است. شما میتوانید این آزمایش را در مورد هر کیت انجام دهید.
نتیجه گیری: موارد مثبت کاذب کیت پادتن پاسارگاد  که عمدتا به دلیل پراکسیداز موجود در بعضی از گیاهان است نسبت به سایر روش های شیمیایی بسیار کم است.